Tradíció

1949 – 2004 között állami tulajdonban működött, a Komárom városában csak “Kombinát”-ként emlegetett Komáromi Állami Gazdaság, majd később Komáromi Mezőgazdasági Kombinát. Nem lehet és nem is kell néhány sorban összefoglalni a cég rendkívül sokszínű tevékenységének (növénytermesztés, vetőmag előállítás, gyümölcstermelés, szőlészet és borászat, sertés- és szarvasmarha tenyésztés, ipari üzemek, stb) történetét. Ezt az időszakot részletesen feldolgozta és vaskos könyv formájában kiadta néhai Pásztor Attila, a cég volt munkavállalója. A könyv digitális kiadását hamarosan mindenkinek elérhetővé tesszük.

A Komáromi Mezőgazdasági Zrt. központja, a volt Bartusekpusztai központi iroda, eredeti állapotában, napjainkban

Közelmúlt

2004-ben történt meg a társaság privatizációja, majd a 2008-as tulajdonosi átrendeződést követően, 2009-ben alakult ki a jelenlegi tulajdonosi összetétel. A vállalat napjainkban az Arago Befektetési Holding mezőgazdasági portfóliójának tagvállalataként működik.

Hagyományinkból eredően, állami tulajdonban lévő szántóföldeken végeztünk növénytermesztést 4200 ha területen egészen 2016. év végéig, amikor lejárt a Társaság haszonbérleti szerződése. Az ezt megelőző időszakban lezajlott haszonbérleti pályázatokon nem nyerhettünk egy hektár földterületet sem, és az állami földek értékesítésével végleg eldőlt: a cég saját használatú szántóföldek nélkül marad 130 munkavállalóval, 1200 tejelő tehén és szaporulata, összesen mintegy 2400 db-os állatállománnyal.

Jelentősen megváltozott a Társaság gazdálkodásának feltételrendszere és környezete is: a szántóterületek elvesztése mellett átalakult a támogatási rendszer is.

Ebben az új gazdálkodási környezetben, új kihívásokkal, új gondolkodásmóddal kell a jövő felé fordulnunk!

A Komáromi Mezőgazdasági Zrt. által művelt szántóterületek 2016. év végéig. Ahogy mi emlegettük: Boldogon, Bartuseken és Szőkén lévő területek
Az adózás előtti eredmény alakulása 2008-2016 között

Jövő

A megváltozott gazdálkodási környezet arra késztet bennünket, hogy megkeressük a jövő lehetséges útjait. Kézenfekvő gondolat, hogy termelésfejlesztésünk hangsúlyát az alapfundamentumtól (föld) elkormányozzuk az eddig végterméket jelentő nyerstej értékesítésén túlmutató, annak tovább-feldolgozását jelentő élelmiszeripar irányába.

Társaságunk közgyűlése 2017-ben eldöntötte: 4,0 milliárd forintos költségvetés mellett, zöldmezős beruházással, új, napi 100.000 liter nyerstej feldolgozását végző tejüzemet épít fel.

Sok szerencsét hozzá mindannyiunknak!

Az épülő tejüzem Bartusekpusztán